Over ons

Missie
Meer dan 50 procent van de Hagenaars voelt zich in meer of mindere mate eenzaam. Dit hoge percentage is onacceptabel. We zien in Den Haag dat eenzame bewoners zich in alle lagen van de bevolking, van jong tot oud, bevinden. Dat weten mensen vaak niet, want eenzaamheid is een groot probleem dat aan de buitenkant vaak niet zichtbaar is. Eenzaamheid heeft grote gevolgen voor onze gezondheid en brengt vele gezondheidsrisico’s met zich mee.
Onderzoek van GGD Haaglanden uit 2016 heeft de volgende resultaten:
52% van de inwoners voelt zich matig tot zeer ernstig eenzaam. In 2008 was dat 39%
iets meer mannen (55%) dan vrouwen (50%) voelt zich eenzaam
hoog bejaarden (85 jaar en ouder) maar ook jongeren (15 tot 34 jaar) voelen zich vaker eenzaam
70% van de inwoners van Marokkaanse, Surinaamse en overige niet-westerse afkomst voelt zich matig tot zeer ernstig eenzaam.

Bron: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/regionaal-internationaal/regionaal#!node-ernstige-eenzaamheid-ggd-regio

In de stad gebeurt al heel veel om eenzaamheid tegen te gaan. Meer dan 100.000 vrijwilligers zetten zich in voor cultuur, sport en zorg. Er zijn allemaal activiteiten die eenzaamheid kunnen verminderen. Eenzaamheid is een probleem dat de gemeente niet alleen kan oplossen. Daar is hulp van mensen uit de omgeving bij nodig.

Wij van Saraswati Aangan willen de gemeente Den Haag hierbij helpen met hulp van medische professionals. Wij organiseren bijeenkomsten en diverse effective activiteiten met onder andere ouderen en andere kwetsbare groepen. Op deze manier willen wij onze bijdrage leveren om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden.

Visie
We kunnen ons werk niet doen zonder al die mensen die ons een warm hart toedragen. In de strijd tegen eenzaamheid is jouw steun onmisbaar. Bij al onze activiteiten betrekken we mensen om ons heen, zoals patiënten, wetenschappers, professionals en vrijwilligers. Samen gaan we de strijd met de gemeente aan.

Doelstellingen
Het bevorderen van het welzijn en de maatschappelijke participatie van, en bestrijden van eenzaamheid onder, inwoners van Den Haag en omgeving met een migratieachtergrond, onder wie m.n. kwetsbare ouderen, alleenstaande moeders en jongeren
Het bevorderen van preventieve geneeskunde onder Haagse inwoners met een migratieachtergrond  en
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
Het organiseren van sociale, informatieve en/of fysiek activiteiten in de ruimste zin des woord.
Het geven van voorlichting over gezondheidsthema’s ism professionals op medisch gebied, onder meer middels congressen en voorlichtingsdagen
Het begeleiden van kansarme, alleenstaande moeders en het geven van muziek en/of computerlessen