Welkom

Stichting Saraswati Aangan is opgericht op 29 mei 2019.

De aanleiding van de oprichting van deze nieuwe stichting komt voort uit signalen van de samenleving zoals eenzaamheid, armoede, gezondheidsachterstanden, opvoedproblemen en andere “facts of live” bij mensen met een lage sociale economische status (SES)

Door middel van allerlei bijeenkomsten zoals, actieve muziekmiddagen, voorlichtingsavonden op het gebied van diabetes, hoge bloeddruk, depressie, suïcide en andere medische problemen, wil de Stichting Saraswati Aangan vanuit het maatschappelijk middenveld een boost geven. Als stichting willen we ons ook richten op de vitaliteit van de (oudere) mens. Dit sluit aan op het beleid van de gemeente Den Haag. Als mensen weten hoe ze moeten leven om gezond oud te worden, hebben ze een keus. Dat besef willen we stimuleren en hier de mensen bij helpen te realiseren, met een praktische aanpak en dicht bij de mensen zelf. Alles vanuit een SEVA-gedachte namelijk het goede doen. Vermeldenswaard is dat een aantal van de bestuursleden in hun vrije tijd, mooie muziek maken. Deze hobby zullen ze graag inzetten om de mensen te vermaken waarna ze een heerlijke gezonde maaltijd krijgen aangeboden.